Modele prognoz pogody

Système global de prévision – krótko/średnioterminowy globalny Model numeryczny uruchamiany i nadzorowany przez National Oceanic and atmosphérique administration (NOAA), successeur modeli MRF oraz AVN. Obecna wersja modelu Działa na siatce o rozdzielczości 13km, co w déraciner oznacza że obliczenia w modelu wykonywane są w punktach odległych OD siebie o około 13km. modèle GFS uruchamiany jest Cztery razy na dobê z warunkami początkowymi z 00, 06, 12 i 18UTC. Wynikiem działania modelu jest szesnastodoniowa pronoza Pogody, przy Czym OD dnia 10-Go obliczenia wykonane są w mniejszej rozdzielczości, Zarówno czasowej, Jak i przestrzennej (27km w terminie po 240h). W pionie modèle Dzieli się na 64 warstwy. Do 120 Łask pronozy modèle GFS generuje pliki wynikowe w postaci plików binarnych GRIB2 co godzinę, OD 120 do 240 Łask pronozy Co 3 Łask, Powyżej 240 Łask pronozy Wyniki generowane sa w rozdzielczości 12-godzinnej. Dodatkowym modułem modelu GFS jest pronoza “wiązkowa” (ensembles), w której generowane jest 20 wersji pronozy w mniejszej rozdzielczości i Dodatkowo z nieco zmodyfikowanymi warunkami początkowymi, co w kilkanaście pronozach prowadzi do narastania różnic w żadnych realizacjach wiązki. Wielkość tych różnic Pozwala na określenie do którego momentu pronoza jest spójna i wiarygodna. Ostatnia mise à jour wersji modelu GFS miała Miejsce 19 lipca 2017 o 12UTC. Samoloty lecące NP. z Warszawy do Nowego Jorku nie są kierowane najkrótszą drogą, ALE w sposób qui omija najsilniejszy wiatr-Zachodni PRAD strumieniowy wiejący w Górnej troposferze.

Pronozy Pogody wykorzystywane są przez Software optymalizujące lokalizacja statków i jachtów. Pronoza Pogody Zależy OD ilości i jakości danych początkowych. Ze względu na chaotyczną naturę procesów opisujących rozwla zjawisk atmosferycznych pronoza Pogody sprawie się z czasem ton est proche mniej dokładna. Jednym z najważniejszych celów pronozy Pogody są Użytkownicy supplémentaires publiczni. W Polsce pronoza jest wykorzystywana do ostrzeżeń powodziowych, ostrzeżeń o gwałtownych opadach z Chmur burzowych, informacji o opadach śniegu. OFICJALNE pronozy Pogody w Polsce Dostarcza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pronozy są jakiej w postaci słownej lub w postaci meteogramów-podstawowych informacji o stanie atmosfery dla danej lokalizacji. Mogą być też ilustrowane w postaci carte konturowych obrazujących rozkład temperatury, lub carte Linii prądu i kierunku i sily Wiatru. Pronoza Pogody-czasowych przewidywanie je przestrzennych zmian Stanu atmosfery. Pronozy Pogody Można sklasyfikować w zależności OD czasu pronozy, obszaru, je pronozy tytułach. Pronozy Pogody był opracowywane lokalnie przez tysiące lat na podstawie Znajomości lokalnych warunków pogodowych.

Leave a Comment

Filed under 未分類

Comments are closed.